Hoe kun je beter afval scheiden?

De gemeente Soest schakelde over naar een nieuwe inzamelfrequentie van het afval, en introduceerde een extra container voor plastic. Wij bedachten een campagne die de inwoner informeert en stimuleert beter het afval te scheiden.

Overal vaker zichtbaar

Alle uitingen zijn tegelijkertijd overal zichtbaar. Op abri’s, in huis aan huis bladen, online en op social media. Alle uitingen linken naar een speciaal ingerichte subpagina op de website van de gemeente. De campagne duurt een jaar en heeft vier grote pieken. De eerste piek is gebruikt om de introductie van de extra container voor te bereiden, de tweede piek besteedde aandacht aan het weggooien van etensresten rond de feestdagen.

Barrieres & Rolmodellen

Afval scheiden is een lastig thema om inwoners in mee te krijgen. Daarom is gewerkt met verschillende inwonertypes, die elk op hun eigen argument worden aangesproken. Een moeder scheidt beter afval voor haar kinderen, een jongere man omdat hij uit de cijfers ziet dat het echt helpt.

Outdoor & Print

Naast Facebook, Google en webbanners is ook zichtbaarheid op straat en op de deurmat ingezet. Advertenties in huis-aan-huisbladen en posters in abri’s maken de campagne compleet.

Altijd online

Online promotie is voor veel gemeenten nog een beetje onwennig, maar de inwoners is er wel 2 uur per dag te vinden. Daarom wordt tijdens elke piek een online bannercampagne ingezet via Google AdSense, en alle grote kranten en online nieuwssites die met geotargeting de inwoners van de gemeente kunnen bereiken.

Social Media

Social Media bieden een uitgelezen mogelijkheid om inwoners op basis van woonplaats en interesses in aanraking te laten komen met de campagne boodschap. Via Facebook, Instagram en YouTube worden passende uitingen verspreid.

Films & Animatie

Naast posters, brochures, foto’s, social posts en persberichten wordt ook gebruik gemaakt van film en animatie om afval scheiden laagdrempelig te communiceren. Een animatie legt het grote verhaal uit, de wethouder vertelt thuis waarom de gemeente sommige maatregelen neemt, en de inwoner ziet hoe uiteindelijk zijn gescheiden afval wordt gerecycled.

Animatie: Waarom scheiden we thuis ons afval?

Film: Waarom neemt de gemeente Soest maatregelen?

Wat gebeurt er met ons afval?

Er zijn veel mythes over afval. ‘Het komt toch allemaal op de grote hoop’, of ‘Het gaat allemaal de oven in’ zijn veelgehoorde fabels die wel als barrière voor goed afval scheiden optreden. Daarom hebben we een korte serie video’s gemaakt waarin duidelijk te zien is wat er met het afval gebeurt. De serie is met een Facebookcampagne onder de inwoners gepromoot en leidde tot veel positieve reacties en inzichten.

Wat gebeurt er met ons textiel?

Wat gebeurt er met ons PMD?

Wat gebeurt er met ons papier?

Wat gebeurt er met ons glas?

Feestdagen

In sommige periodes produceren inwoners meer afval dan anders.
Denk daarbij aan Kerst of bijvoorbeeld het voorjaar, als de tuin gesnoeid wordt.
In deze periodes worden de uitingen van de campagne aangepast, zowel inhoudelijk als in vorm.

Huisstijl

Alle uitingen zijn in een herkenbare campagne huisstijl vormgegeven.
Daarin zijn bewust elementen gebruikt die de gemeente duidelijk als afzender van de campagne laat zien.