De prijzen in de kantine aan de kaak stellen?

In het onderwijs staat de leerling centraal, maar mag deze wel meebeslissen over hoe dat onderwijs wordt gegeven? Bij ASG wel! Daar wordt actief gewerkt aan het versterken van de positie van de leerlingenraad. Aan ons de taak het belang van een goed functionerende leerlingenraad én de positieve sfeer binnen ASG in beeld te brengen!